Tags

, ,

Imajući u vidu da slika govori više od 1.000 reči, pogledajte ovaj odličan Infographic koji beleži nastajanje odnosa s javnošću kao teorije, evoluciju i kako se danas PR manifestuje. Image